Ankara, İstanbul, Samsun, Adana, Batman, Hollanda, Almanya, Katar

0 850 303 84 84

info@softkaplama.com

Pzrts-Cmrts: 08:30 – 19:00

Pazartesi-Cumartesi 08:30 - 19:00
Müşteri Hizmetleri 0 850 303 84 84
Ankara, İstanbul, Samsun, Adana, Batman, Hollanda, Almanya, Katar

KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Metni

Soft Kaplama tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Soft Kaplama veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; yürütülen hizmetler, düzenlenen webinar, seminer/tanıtım/kariyer günleri, ve benzeri faaliyetlerden haberdar edilmesi, tanıtılması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, ses, görüntü, video kaydı, fotoğraf, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; hizmetlerimizin tanıtımı için kullanılabileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Soft Kaplama tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Soft Kaplama

İvedik OSB, 1354. Cd. Fora İş Merk. 138/61, 06378 Yenimahalle/Ankara

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.